SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Anne-Mie Van Kerckhoven

Re-Pain, 1999
Video , 00:10:02
computer animation

"Kleuren, vormen en cijfers veranderen langzaam volgens een vast patroon, terwijl de klankband trager en trager, abstracter en abstracter wordt. De discrepantie tussen de beide bewegingen geeft een rust en losmaking die als de antipode van negatieve melancholie ervaren wordt.

Het hier en nu wordt enkel opgevuld met het zijn zelf, de creatieve lust verandert langzaam in een cosmisch niets. Geen verlangen meer, geen heimwee, geen ego, alleen bestaan, harmonie, een erotische versmelting met de werkelijkheid, dus.

De klankband bestaat uit een collage van de eerste tonen van een science -fiction-film-icoon met geluiden van autonome verstandige robots die tegen muren aanbotsen en zo nóg verstandiger worden." 

− AMVK


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animation: AMVK

Soundtrack: AMVK

Produced by: Club Moral