SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

(c)video still: AMVK
Adam of Eva in het Paradijs - B, 2004
Video , 00:08:53
computer animation

"Over het incestueuze gebaar van de held als androgyne larf, verlangend naar terugkeer door droeve penetratie van ons moeder, een terloopse Danse Macabre uigevoerd in een avondlijke kamer als windstille vlakte, de eredienst verzwegen en overstemd door gemaskerde roddelaars, beschaamd om de zang van het strelend zwart, oud elektrisch karnaval dat eens opruide tot stilte, totdat de toerist zich vermaakt tot een huid van ruis, in mono."

− Mauro Pawlowski


Concept: Anne-Mie Van Kerckhoven en Mauro Pawlowski

Sound: Mauro Pawlowski

Acting: Mauro Pawwlowski, Dennis Denijs and many friends.

Camera: Anne-Mie Van Kerckhoven, Danny Devos, Chris Van Camp and assistant.

Animation and montage: Anne-Mie Van Kerckhoven

Producer: MOMU, Antwerpen/Club Moral