SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Industriele typen 5 (c)image: AMVK
Industriële Typen, 1982
Installatie

"Ik maakte een poging tot ideeënvorming, via het abstracte gevoel rond woorden en beelden, hun uiterlijke vormen, hun betekenis, hun klank. Subtiele desoriëntatie.  De ideeën -, beelden- en associatiestroom een entertainment voor de geest van de toeschouwer. Geen waarheid, maar een ter plaatse gestaafde kortstondige conclusie. Pretentieloos, logisch onontwarbaar, doch correct.

Op de grond liggen 5 stukken bruine mousse (onstabiliteit/ poreus), en 5 plexi spiegels (narcisme/eigenbelang).

Op kuithoogte is een stalen kabel gespannen, hij verdeelt de lage ruimte in 5 evenwaardige velden (boobytraps/ primair belang van het individu/ houvast - verlies).
Het bovenlichaam bestaat uit 5 halfvergane en geplooide stukken mousse en plastic in de muur genageld met telkens 5 grote stalen nagels. Elke combinatie draagt de nummering en precisering van de elementen van het nummer waarvoor ze staan (introspectie/aftasten/opsomming).  Boven hoofdhoogte hangen 5 combinaties van 5 plexi-werken in verschillende kleuren, vormen en dikte. Ze dienen telkens als symbool voor het woord waarnaar ze refereren. A + B + C geven telkens opnieuw een doel aan dat tot (weliswaar korte) orde leidt (tastbare bewijzen/ uitstijgen).

Het geheel is een gevolg van studie van informatie via alle soorten al dan niet gespecialiseerde tijdschriften van de laatste 50 jaar.


De op associatie berustende, beluste ‘ideeënvorming”, leidt lijnrecht in de richting van een algemeen veld, waar waarheden en zekerheden geen (tijdelijke) dooddoeners meer uitmaken, maar door hun afwezigheid een leegte van voldoening creëren/ bij het besef van elk moment dat losse en compromisloze ervaring is.
m.a.w.
Slechts de associatie zelf blijft over, daar waar het ontbreken van een vooraf ingenomen idee een wellustig gevoel van macht over de realiteit schept.


Even overbodig, doch relatief correct, als de psychologische typen van Jung, kon ik 5 leidende entiteiten in onze omgeving vaststellen:

1. Man of de mannelijke factor in alle handelingen.
2. Vrouw of de vrouwelijke factor in alle handelingen.
3. Uitspraken de ontledende, associatieve, verbindende factor.
4. Doel wat slechts een middel blijkt te zijn.
5. Orde van waaruit de cyclus opnieuw begint, steeds veranderd en aangevuld.

Het geheel dient telkens weer te leiden tot het gevoel ‘Alle Grond Weg Onder de Voeten’ opdat voorspelbaarheid plaats maakt voor zuivere evolutie.

Als geluidstoevoer maakte ik met DDV een loopcassette waarop benepen woorden ‘I like it in here’ en onregelmatige tonen het individu opgeslorpt wordt in de ruimte.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd een cassette + affiche + plexi-multiple uitgegeven."

− AMVK