SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Anne-Mie Van Kerckhoven

2.verdeelenheers (c)scan: M HKA, design: Frans Pans
Annemie Van Kerckhoven 'Verdeel en heers' (een multimedia installatie), 1989
Boek , 28.5 x 20 cm, language : Dutch, French, English, publisher : ICC/Internationaal Cultureel Centrum, Antwerpen
Ink, paper

Samenstelling tentoonstelling en redactie catalogus: Greta Van Broeckhoven
Teksten: Frank Heirman en Greta Van Broeckhoven
Vertalingen: Georges Ade (Frans), Ted Alkins (Engels)
Lay-out: Frans Pans
Foto's: Frans Pans
Druk: Carto, Brussel
Technische coordinatie: Paul Willems

Uitgave door:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
ICC/Internationaal Cultureel Centrum
Wettelijk depot: D/1989/1540/6
Catalogusnummer: 296