SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

Amvk videosheet 49 (c)video still: AMVK
Video , 00:01:42
computer animation / loop

"Het criterium van substantie is haar activiteit: impressie van een jonge man op een dak, maart 1999.

Vergelijking: Kunst/Architectuur = Film/Waarheid.

Gebruik makend van de structuur van Barok muziek en filosofie werd de Barman film verbonden met de essentie van Leibniz filosofie: het criterium van substantie is haar activiteit, haar kracht.

De alchemistische staat van dit werk bevindt zich in de fase van ‘uitdovend’: het gevecht tussen donker en licht, de diagonaal. Een mengeling van virtuositeit, berekening en emotie."

− AMVK


Animation and sound: AMVK

Production: Club Moral