SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

(c)image: AMVK
Verdeel en Heers, 1989
Installatie , dimensions variable

"Ik noem het een mystiek werk omdat mijn drijfveer vooral het opheffen van tegenstellingen is, het herenigen van dat wat van in het begin van de mensheid uiteen werd gehaald. 2 ogen,2 oren, 2 hersenhelften, 2 handen, 2 voeten. Altijd zijn er 2 nodig om de diepte te ervaren, in de diepte te treden, ook  van het bewustzijn.

De pijn die het Ik van zichzelf verwijdert heet het bewustzijn.

Door dit alles  tesamen te tonen probeer ik die onderverdelingen op te heffen die ons ervan weerhouden bepaalde grenzen te overschrijden. Meer bepaald de grenzen die ons ervan weerhouden de eenheid met al wat geschapen is te voelen.

Dit is een work in progress, m.a.w. dit werk evolueert elke keer wanneer ik het toon, verfijnt zich, wordt aangevuld en duidelijker.

Ik beschouw dit werk als de smeltkroes van alle elementen waar ik in de afgelopen 20 jaar mee gewerkt heb."

− AMVK