SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Liliane Vertessen

(c)image: Liliane Vertessen, 2017
There Are Snakes Everywhere…, 2017
Mixed Media
textile

De Medusa figuur symboliseert de vrouw als oerkracht die resoneert met mannelijke angsten. In haar ‘geënsceneerde fotografie’ portretteert Liliane Vertessen zichzelf steeds in allerlei uitdagende topoi van vrouwelijkheid, en emancipeert zich daarmee van de systeemdwang van de samenleving. In de veelvuldigheid van verschijningen krijgen Vertessens zelfportretten een gelaagdheid en van alle anekdotiek ontbloot karakter: de eigenheid wordt een verscheidenheid, de identiteit meervoudig.