SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

DIVERSITAS II

(c)image: BPS22, Charleroi
United Colors, 2014
Andere , 225 x 150 cm
textile

In Superdemocratie – De Senaat der Dingen ziet men een piratenvlag wapperen tussen andere vlaggen. Zo wordt dit symbool van de natiestaten omgebogen tot een meervoud van individuele voorstellen. United Colors, de vlag van Thierry Verbeke, is een patchwork van zwarte stoffen, met uiteraard het doodshoofd en de beenderen van de beruchte Jolly Roger. Met dit werk brengt de kunstenaar twee socioculturele tradities samen: die van het patchwork, een van oudsher vrijwel exclusief vrouwelijke bezigheid, die vaak wordt beoefend in vrijetijdsverenigingen van werkende vrouwen (2); en de tweede, historisch-mythische traditie die beweert, naar de geschriften van de Engelse historicus Christopher Hill, dat piraterij ook beschouwd kan worden als een omgekeerde  wereld ( 3); of nog een poging om een meer egalitaire contra-samenleving op te bouwen dan deze waarin de zeelui leefden. Met andere woorden de hoop om wat destijds nog een utopie was uit te bouwen, namelijk een democratie (Eleutheria, Libertalia etc.). In dit werk worden dus twee systemen van sociale organisatie aan elkaar gekoppeld, met de daaruitvolgende vruchtbare uitwisselingen waardoor mensen vragen durven stellen die, zo hoopt de kunstenaar, tot een collectieve bewustwording kunnen leiden.

(2) In België ging het om verenigingen zoals Vie Féminine en de Socialistische Vooruitziende Vrouwen, die nauw gelieerd waren met de politieke partijen.

(3) Le Monde à l’Envers. Les Idées radicales au cours de la Révolution anglaise (Parijs, Payot, 1977) is de Franse titel van het boek van Christopher Hill The World Turned upside down, waarin hij stelt dat de piratenwereld een soort omgekeerde samenleving is, waarin emanciperende ideeën ontstaan die aan de oorsprong liggen van de Engelse revolutie.