SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

RES PUBLICA

 s4a4193 (c) Jam Kempenaers
Global Empowerment, 2002
Sculptuur , 141 x 143 x 210 cm

Wetend dat schoonheid een sociale constructie is, benadrukt Sven ’t Jolle op zijn beurt de sociale kwestie van de esthetica. Zijn werk houdt niet op bij de boodschap, de vorm is even belangrijk. Hij haalt zijn inhoud uit alle registers, van strips tot oude teksten. 't Jolle wil werk maken dat onmiddellijk aantrekt en aanspreekt, maar dat ook de directe tijdelijkheid overstijgt. Zo krijgt een frappant onmiddellijk herkenbaar beeld als de reuzemegafoon Global Empowerment (2002) symbolische waarde door het formaat en door een  kleur geladen met arbeidersgeschiedenis. De arbeidsmythologie wordt overgeheveld in een object dat speels de link legt tussen artistiek monument en sociale strijd. Als monument zonder sokkel staat Global Empowerment met beide voeten in de realiteit en dat in samenhang met het engagement waaraan het appelleert. Het werk van 't Jolle neemt ook afstand en is een reflectie op de kracht van dit sociale verzet, op de doelmatigheid van haar vormen.

De stickers op Global Empowerment laten de kijker nadenken over gescandeerde slogans. Slogans en woorden zijn een kneedbaar materiaal voor ’t Jolle. Hij heeft aandacht voor de vaak onopgemerkte veranderingen van de betekenis van termen. Hij creëert zelf verschuivingen zoals van het beeld van het "tubisme", naar de "Heilige Fernand Léger", naar de strijd van de werknemers van Clabecq. De titel van het werk, "Algemene machtsoverdracht", schommelt tussen een cynische commentaar en een oprechte oproep: leent de globalisering die op het eerste zicht de verspreiding van het Westerse liberalisme oproept zich tot een algemene sociale strijd? De buitenmaatse megafoon lijkt te wachten op de stem van het hele volk. De kunst van Sven ‘t Jolle kunst ontleedt niet enkel de huidige maatschappij, maar reconstrueert ook in een visuele speurtocht alternatieve voorstellen.