SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

RADICALISERING / RADICALISATION / RADIKALISIERUNG

Zhenzhong yang i will die 2000 2 (c)image: M HKA
I Will Die, 2000
Video , 00:11:36

Voor de multi-channel projectie I Will Die filmt Yang Zhenzhong zijn vrienden van verschillende leeftijden en uit verschillende sociale achtergronden, terwijl ze in de camera kijken en de woorden “ik zal sterven” herhalen in hun moedertaal. Daarna ging hij de straat op en filmde hij iedereen die bereid was om de camera onder ogen te zien en te “ik zal sterven” te zeggen. De jongere mensen zijn zorgelozer dan de oudere en zieke mensen, die het moeilijker hebben om de zin uit te spreken omdat “sterven” een woord is dat volgens de Chinese maatschappelijke tradities ongeluk brengt.

Korte fragmenten confronteren de kijker met existentiële vragen. Het werk daagt de kijker uit om stil te staan bij sterfelijkheid en onsterfelijkheid, waarheid en leugen, oprechtheid en façade, werkelijkheid en fictie. Het werk betekende voor Yang Zhenzhong wijdverspreide erkenning. Dit werk heeft verscheidene versies – door de verschillen in godsdienst, cultuur en traditie, variëren de uitgesproken zinnen op het scherm naargelang de verschillende nationaliteiten.