SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

DIVERSITAS III

Bk7694 m445 (c)image: M HKA
Ladyboy - Curleyman I, 2007
, 170 x 190 x 3 cm

In Jan Van Imschoots werk valt de vlotte penseelvoering direct op. Deze virtuositeit staat echter in contrast met zijn uitgebalanceerde kleurgebruik. Op een geslaagde manier gebruikt de kunstenaar materiaal en techniek om zijn thema’s weer te geven. In het werk *Ladyboy-Curleyman* is dit ook duidelijk zichtbaar. Van Imschoot lijkt een voorliefde te hebben voor zaken die zich afspelen aan de rand van de marginaliteit. Ze ademen een dubieuze en vreemde sfeer uit. Door de technisch verfijnde weergave lijken zijn figuren echter niet langer stereotiepe marginalen maar beschikken ze over diepgang. Via een maatschappijkritische blik kaart de kunstenaar zo de kortzichtigheid van de medemens aan. Zelf vindt Van Imschoot dat men moet trachten zijn werk literair te lezen, zodat het geschilderd beeld een volledig verhaal kan vertellen. Zo kan het op zijn beurt bijdragen tot een inzicht in het menselijk leven. Het werk *Ladyboy-Curleyman* wordt op die manier meer dan een geportretteerde hermafrodiet of transseksueel. Het blijkt een mens met volwaardige gevoelens en interne conflicten te zijn, net zoals de kunstenaar het bedoelt heeft.