SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Instellingen

De Belgische Senaat

Als gevolg van de 6de staatshervorming worden de meeste senatoren door de parlementen van de gemeenschappen en gewesten aangeduid. Sinds de verkiezingen van 2014 wordt de Senaat samengesteld uit 50 senatoren die uit de deelstaatparlementen komen en 10 gecoöpteerde senatoren. Ze nemen deel aan de federale besluitvorming en behartigen hierbij de belangen van de deelstaten.  

Zo is de Senaat, samen met de Kamer, ten volle bevoegd voor de Grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking van de federale Staat en van de deelstaten.

De Senaat kan ook informatieverslagen opstellen, in het bijzonder wanneer een regel invloed heeft op die van een ander bevoegdheidsniveau.

Nog steeds in de federale logica, bemiddelt de Senaat in eventuele belangenconflicten tussen de verschillende parlementen van het land.

Net als de andere parlementen waakt de Senaat erover dat de Europese Unie geen initiatief neemt over een thema dat beter op een ander niveau behandeld wordt. Dat is de subsidiariteitstoets.

De Senaat neemt ten slotte deel aan een aantal benoemingen in hoge rechtscolleges (Grondwettelijk Hof, Raad van State, Hoge Raad voor de Justitie).

Website


BOZAR

Als oudste en grootste kunstenhuis van België wil het Paleis voor Schone Kunsten model staan voor het Europese cultuurhuis van de 21ste eeuw. Het overkoepelende culturele project BOZAR combineert de werking van een dynamisch concert- en tentoonstellingshuis met een ondersteunende multidisciplinaire werking. Centraal in het programma staat de kwaliteit van het artistieke aanbod dat deuren opent voor een divers publiek. Naast het kwalitatieve BOZAR-programma per discipline winnen de dwarsverbanden en de uitwisselingen tussen disciplines en culturen aan belang. Met multidisciplinaire en sector-overschrijdende programma’s biedt BOZAR een meervoudige ervaring en een omkadering aan die bijdragen tot de verspreiding en de kennis van kunst en cultuur in wisselwerking met de bredere wereld.

Website


BPS22 - Musée d'art de la Province de Hainaut

Het BPS22 is het kunstmusem van de provincie Henegouwen. Het bevindt zich in een voormalige industriële hal uit 1911, opgetrokken in glas en ijzer. Het museum biedt een tentoonstellingsprogramma dat geënt is op vragen rond onze maatschappij. Daarvoor worden kunstwerken gebruikt uit de eigen collectie en de verzameling van de provincie Henegouwen, waarvoor het depositohouder is. Klassieke exposities, creaties in situ, evenementgebonden experimenten, uit verschillende artistieke disciplines en uit verschillende esthetieken worden belicht op een oppervlakte van meer dan 2500 m².

Website


M HKA - Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Het M HKA is een museum voor hedendaagse beeldende kunst, film en beeldcultuur. Het is een open ontmoetingsplaats van en voor de kunst, de kunstenaar en het publiek. Het M HKA ambieert een voortrekkersrol in Vlaanderen en een internationaal profiel voortbouwend op de Antwerpse avant-garde traditie. Het M HKA overbrugt de verhouding tussen artistieke en brede samenlevingsvragen, tussen het internationale en het regionale, kunstenaars en publiek, traditie en vernieuwing, reflectie en presentatie. Centraal daarbij staat de collectie met verwerving, beheer en onderzoek.

Website