SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Salons

In het kader van ‘SUPERDEMOCRATIE’ organiseert AGORA, het discussieplatform van BOZAR een reeks lezingen en salons.

Tijdens de Middagen van de Democratie zullen vier internationale gasten een lezing houden in het halfrond van de Senaat over de staat en de toekomst van de democratie.

Tenslotte zijn er vier salons waarop partnerorganisaties van BOZAR sprekers uitnodigen die in beperkte kring zullen reflecteren over een van de thema’s van SUPERDEMOCRATIE.

BOZAR AGORA werkt voor deze reeks samen met Crosstalks, Culture Action Europe, Full Circle, WPG en Centre Culturel Omar Khayam.

 

Salons

Location TBC - 14:00-15:00

Tijdens vier salons nodigt BOZAR sprekers van partnerorganisaties uit die in beperkte kring zullen reflecteren over een van de thema’s van SUPERDEMOCRATIE.

De salons vinden plaats op zaterdag of zondag in commissiezalen van de Senaat. De plaatsen zijn beperkt.

Aanmelden en inlichtingen via superdemocratie@senate.be

 

Zondag 8 oktober (14:00-15:00): Stéphane Roy

Het Centre Culturel Omar Khayam vaardigt Stéphane Roy af voor hun salon. Het centrum wil een ruimte zijn voor dialoog, kritiek, begrip en socio-culturele uitwisseling. Het speelveld van Stéphane Roy is de interculturaliteit. Hij zal het hebben over diversiteit en transdisciplinariteit in artistieke en socioculturele praktijken, in een dialoog waarin het uitgangspunt is dat kunst een pijler is in onze democratische samenleving en een motor voor sociale en culturele transformatie.

Partnerorganisatie: Centre Omar Khayam

Zaterdag 14 oktober (14:00-15:00): Scott Atran

Antropoloog Scott Atran bespreekt zijn werk rond extremisme en wat er kan worden gedaan om open waarden te herstellen. Gezien de talrijke terroristische aanslagen die onze samenleving in de voorbije jaren kende, ligt de uitdaging voor onze democratieën in het vinden van overtuigende en krachtige alternatieven voor de zoektocht naar eer en glorie die de drijfveer is van zij die extreme gewelddaden plegen, ook jongeren.
Scott Atran behoort tot de meest innovatieve denkers op het gebied van terrorisme en radicalisering en heeft rechtstreeks gesproken met terroristen, islamfundamentalisten, politieke leiders en benadeelde jongeren. Hij heeft onderzoek gedaan naar het islamextremisme, de manieren waarop het functioneert en hoe we er best tegen kunnen optreden.

Partnerorganisatie: Full Circle

Zaterdag 14 oktober (15:30-16:30): Katherine Heid en Timothy King

In dit salon richten we ons op de rol van de Senaat als een plaats van reflectie. Vertrekkend vanuit de kunstwerken in de Senaat, denken we na over hoe cultuur ons begripsvermogen vorm geeft en inspireert. Democratie gaat verder dan het uitbrengen van een stem; wat is dan de plaats van reflectie en verbeelding? Is cultuur een essentieel element van superdemocratie? Of zou het kunnen dat kwesties over culturele identiteit – gedeeld of verschillend – een hindernis vormen voor de ontwikkeling van ons denken over democratie?
Katherine Heid is adjunct-secretaris-generaal van Culture Action Europe en heeft een academische vorming genoten in de psychologie. Timothy King is journalist en heeft een ruime ervaring in het observeren van de Britse, Belgische en Europese Unie versies van democratie.

Partnerorganisatie: Culture Action Europe

Zondag 22 oktober (14:00-15:00): Julian Baggini

De Europese democratieën worden vaak geconfronteerd met de uitdaging van een harmonisering van eenheid en diversiteit, in praktijk en theorie. Zouden we iets kunnen leren van andere samenlevingen? Zouden we inspiratie kunnen halen in China, waar harmonie de opperste ethische en politieke waarde is? De Confuciaanse betekenis van harmonie gaat soms verloren, in vertaling en in de manier waarop de Chinese regering zich dit principe eigen maakt om zijn handelingen te rechtvaardigen. Maar met de juiste interpretatie is harmonie een waarde die een divers Europa kan helpen om eenheid en diversiteit met elkaar in evenwicht te brengen. Filosoof Julian Baggini deelt inspirerende gedachten met het oog op een Europese concordia.

Partnerorganisatie: Full Circle

Zaterdag 28 oktober (14:00-15:00): Hafsat Abiola-Costello

Hafsat Abiola-Costello is een gerenommeerde mensenrechten activiste die ook opkomt voor democratie. Via haar non-profit project de “Kudirat Initiative for Democracy (KIND)” mobiliseert Hafsat vrouwen en jeugdleiders op grote schaal in Nigeria. Haar werk is een eerbetoon aan haar ouders, die omkwamen in de strijd van de Nigeriaanse pro-democratie beweging.
Sinds haar negentiende, ijvert zij voor democratie, gendergelijkheid en een billijk kader voor global governance via de meest uiteenlopende organisaties zoals het State of the World Forum, Amnesty International, Earth Watch, het World Economic Forum, Chime for Change en de World Future Council.
Op dit ogenblik is ze lid van het Ogun State kabinet waar zij de regering adviseert over de wijze waarop handel en investeringen kunnen gebruikt worden om inclusieve groei te stimuleren. Voordien, van 2011 tot 2015 was ze speciaal adviseur van de Gouverneur voor MDG’s.
Ze behaalde een A.B. (Bachelor of Arts cum laude) aan het Harvard College in Ontwikkelingseconomie en de graad van Master in Internationale Ontwikkeling aan de Tsinghua Universiteit. Zij is gehuwd met Nick Costello met wie ze twee kinderen heeft.

Partnerorganisatie: Full Circle

Zondag 29 oktober (14:00-15:00): Katherine Heid et Elvira Buijink

Waarom is de weg naar gendergelijkheid zo lastig en hoe kan vooruitgang geboekt worden? Hoe handhaaft ons sociaal en cultureel erfgoed de ongelijkheid? Kan culturele diversiteit een rechtvaardiging zijn voor verschillende opvattingen inzake genderrollen? Hoe zouden samenlevingen die gebaseerd zijn op waarachtige gelijkheid er uitzien? Katherine Heid, psychologe en adjunct-secretaris-generaal van Culture Action Europe zal deze vragen onderzoeken met Elvira Buijink, Communications & Media Officer van de Europese Vrouwenlobby.

Partnerorganisatie: Culture Action Europe