SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

OPENING

OPENING - 1 oktober 2017

Vijftien oratoren brachten bij elk thema van de tentoonstelling een statement. Soms cerebraal, soms poëtisch. Soms baldadig, soms bedaard en academisch.

ONDERZOEK
Mireille Hildebrandt (B)
Hoogleraar ICT en Rechtstraat (VUB/Universiteit Nijmegen)
Gespecialiseerd in het functioneren van de rechtstaat in cyberspace

CONCORDIA
Raoul Servais (B)
Legendarisch (teken)filmmaker

Video

TEKSTVERZORGING
Adva Zakai  (Israël)
In Brussel wonende choreograaf

Video

WELZIJN
Graham Watt (GB)
Professor artsengeneeskunde universiteit Glasgow.
Legt de link bloot tussen armoede en (on)gezondheid

Video

INVENTIO
François Jegou (B)
Designer.
Actief op het vlak van sociale innovatie en duurzaamheid.

Video

SOLIDARITEIT
Christophe Meierhans (CH)
Artist in residence bij het Kaaitheater
Experimenteert met participatie en het politiseren van ogenschijnlijk gewone handelingen.

Video

DIVERSITAS
Shaireen Aftab (B)
Criminologe
Woordvoerdster van de VDAB en lesgeefster aan de politieschool

Video

RADICALISERING
Fayssal Ouali (B)
Student, slam poet

Video

DIVERSITAS
Dirk Geldof (B)
Socioloog, doet vooral onderzoek naar ‘superdiversiteit’

ECONOMIE
Marije Lutgendorff (NL)
Ondernemer. Zaakvoerder van CrowdfundingHub NL

DIVERSITAS (GENDER)
Muriel Andrin (B)
Hoogleraar ULB. Specialiste inzake film, gender en samenleving.

Video

MOBILITEIT

Jo Goossens (B)
Bioloog. Binnen shiftN actief rond stedelijke en regionale ontwikkeling.

Video