SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

38 theme for thalys screenshot 1 (c)still: AMVK
Theme for Thalys, 1996
Video , 00:03:50
VHS, computer animation

Anne-Mie Van Kerckhoven filmde “steadyhand” met een kleine camcorder terwijl ze met de Thalys reisde. Ze focuste de kleur in de drie middenste lijnen van de zetel tegenover haar, tot de tape op het einde liep. Ze zat bewegingsloos en hield het beeld gefixeerd. De minste beweging maakt het beeld onscherp, maar de filmcamera herstelt dit ogenblikkelijk. Deze machinale herstelling brengt hoedanook beweging met zich mee.

Haar werk met kleur is schilderen met nieuwe media. In video voelt ze heel wat verwantschappen met tekenen. De tekening als seismograaf van de overdaad aan informatie, impressies, woorden en begrippen van buitenaf. Terwijl we in taal kunnen omgaan met dingen die groter zijn dan onszelf, behandelt zij in haar tekenen dingen die kleiner zijn. Lijnen weven onverbonden zaken in elkaar zodat we het leven opnieuw kunnen controleren. Door lijnen te tekenen houden we de vorm bij elkaar, in een poging om controle te krijgen over impressies waarvoor woorden niet volstaan. Een thema is een territorium in chaos. (Ph. Luyckx)


Sound: Mo Becha & AMVK

Producer: AMVK /Club Moral