SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK

39 persona screenshot 1 (c)still: AMVK
Video , 00:07:00
computer animation

Gebaseerd op fragmenten van de dansproductie “Antwerpse Angst” van Marc Vanrunxt.


Sound: Dutch spoken

Producer: De Beweeging /AMVK