SUPERDEMOCRATIE - De Senaat der Dingen


Drie cultuurinstellingen gaan in oktober tijdens de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.

1.10.2017 - 31.10.2017

Guy Mees

Guy mees photo john huybreghts
°1935 †2003
Geboren in Mechelen, BE
Overleden in Antwerp, BE

Guy Mees (1935-2003, Mechelen, België) ontpopte zich als schilder in Antwerpen in de late jaren 1950, toen de naoorlogse avant-gardekunst uit de VS en verschillende West-Europese landen haar weg naar België begon te vinden. Zijn eerste mature werken waren een serie zwarte houtskoolschilderijen die evengoed als reliëfs beschouwd konden worden.

In 1960-1967 produceerde Mees een omvangrijk oeuvre met industrieel vervaardigde kant en neonlichten in verschillende vlakke en driedimensionale composities. Ze zijn allemaal getiteld Verloren Ruimte. Rond 1970 experimenteerde Mees met performance en video. In de jaren 1970, 80 en 90 werkte Mees veelal op, of met, papier. In 1983 maakte hij weer gebruik van de titel Verloren Ruimte: hij zag zijn site-specifieke variaties met gekleurd zijdepapier of metaalfolie als een ander soort ‘verloren ruimtes’.

Het werk van Mees is systemisch, maar het systeem ontstaat in het werk zelf. Met uitzondering van een korte tekst in Flash Art in 1973, heeft hij nooit commentaar of uitleg gegeven, waarschijnlijk omdat hij gesproken en geschreven woorden als te definitief beschouwde voor wat hij met zijn kunstpraktijk beoogde. De nauwkeurigheid van het werk – met in elkaar grijpende elementen uit de schilderkunst, beeldhouwkunst en performance, waarin de belangrijkheid van kleur, textuur en de ervaring van de ruimte primeert – is van een andere orde dan een louter adequate verbale ‘definitie’.

Tegen het einde van zijn leven kwam Mees los van zijn aanhankelijkheid aan de abstractie die hem tot dan toe altijd voldoende speelruimte en variatie had gegeven en verkende hij het gebruik van elementen van omschrijvende figuratie.